Niedostępne aktualnie dla użytkowników obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach podlegają odświeżeniu.


W obliczu panującego zagrożenia epidemiologicznego i w trosce o bezpieczeństwo osób przybywających do naszego Ośrodka przeprowadzana jest kompleksowa dezynfekcja zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie obiektu przy ulicy Szkolnej 8a.


Prace związane z malowaniem ścian objęły z kolei halę sportową. Odświeżenie obiektu sprawi, że gdy wznowione zostanie jego funkcjonowanie służył będzie dobrze na potrzeby licznie trenujących tu klubów i grup sportowych.