W miniony piątek 5 lutego 2021 r. otrzymaliśmy informację od Prezesa PZN, że w wyniku zmiany rozporządzenia dotyczącego organizacji sportu na świeżym powietrzu możemy zorganizować XIV Puchar Magurki.

Ze względu jednak na mało precyzyjne informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia i Sanepid wystąpiliśmy z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w dniu 13 lutego 2021 r. możemy zorganizować zawody sportowe na świeżym powietrzu dla ok. 150 osób. Otrzymaliśmy informację telefoniczną, że „odmrożenie sportu” na wolnym powietrzu dotyczy tylko indywidualnego korzystania z obiektów sportowych, zaś w otrzymanym oficjalnym e-mailu przesłano nam tylko ogólne wytyczne i rekomendacje związane ze stanem epidemii, przywołując dalej obowiązujące przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z faktem, że nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane, a w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nadal nie dopuszcza się do współzawodnictwa sportowego amatorów, oraz mając na względzie nasze zapytanie do Ministerstwa Zdrowia stwierdzamy, że do końca lutego 2021 r. nie będziemy mogli zorganizować XIV Pucharu Magurki w biegach narciarskich.

Niemniej jednak, jeśli tylko warunki epidemiczne i śniegowe pozwolą, będziemy chcieli zorganizować w/w zawody w marcu br.

Jednocześnie informujemy, że po opublikowaniu nowego rozporządzenia, trasy biegowe na Magurce Wilkowickiej z dniem 12 lutego 2021 r. zostaną oficjalnie udostępnione dla osób indywidualnych pod kątem narciarstwa biegowego.