Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice zachęca do udziału w konkursie fotograficznym. Jego założenia skupiają się wokół promowania Ziemi Bielskiej w kontekście turystyki rowerowej, zachęcania do odkrywania piękna terenów Ziemi Bielskiej, inspirowania pasjonatów i profesjonalistów w dziedzinie fotografii do pracy i poszerzania własnych umiejętności, odkrywania talentów twórczych wśród społeczności lokalnej oraz propagowania aktywności ruchowej, szczególnie sportów rowerowych, dla uprawiania których Ziemia Bielska stwarza doskonałe możliwości.

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 20 SIERPNIA.

Szczegóły zawarte zostały w REGULAMINIE.