Dobiegły końca trwające w ostatnich tygodniach prace nad zupełnie nową wersją strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.


Jakkolwiek zmianie nie uległ sam adres serwisu, tak trudno nie dostrzec nowości pod względem graficznym i czysto funkcjonalnym. Już górne menu w sposób intuicyjny kieruje do najważniejszych obszarów wydzielonych na stronie, a więc m.in. bieżących aktualności, planowanych imprez, poszczególnych obiektów, czy treści multimedialnych.


Specjalne miejsca wygospodarowane zostały ponadto na widok z kamery zamontowanej na Magurce Wilkowickiej, obok natomiast dostępny będzie już niebawem widżet pogodowy przekazujący dane wprost ze szczytu.


Nie zabrakło przestrzeni, w której z aktywnym odnośnikiem zamieszczono kluby z gminy Wilkowice oraz partnerów samego Ośrodka.

– Szczególnie ważne jest to, że nowoczesna strona zaprojektowana została z uwzględnieniem specyfiki naszego Ośrodka. Mamy też nadzieję, że osoby, które regularnie ją odwiedzają szybko „zaprzyjaźnią się” z nową odsłoną – mówi Marek Kubica, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.