Gmina Wilkowice otrzymała promesę w wysokości 477 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To w następstwie specjalnego programu wsparcia pod nazwą „Śląski Pakiet dla Turystyki”, łagodzącego ekonomiczne skutki pandemii w regionach turystycznych. Uzyskane środki przeznaczone będą na zakup maszyny śnieżnej, która posłuży przygotowaniu tras biegowych na Magurce Wilkowickiej.
 Od wielu lat Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, który utrzymuje trasy do narciarstwa biegowego zlokalizowane na Magurce Wilkowickiej, starał się o wymianę wyeksploatowanego 38-letniego ratraka na nowy model. Stan techniczny i stopień zużycia najważniejszej maszyny śnieżnej, wyprodukowanej w 1983 roku, a zakupionej przez Gminę Wilkowice w 2007 r., nie gwarantował już dłużej bezpiecznej i ciągłej pracy. To mogło w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której przygotowanie tras na sezon narciarski nie byłoby możliwe.

Nowy ratrak, który sfinansowany zostanie ze środków „Śląskiego Pakietu dla Turystyki”, służyć będzie przez kolejnych kilkanaście lat. Największą korzyść z jego obecności na Magurce Wilkowickiej uzyskają miłośnicy narciarstwa biegowego z terenu Gminy oraz coraz licznie odwiedzający Wilkowice turyści z kraju i zagranicy. Dzięki zakupowi maszyny możliwe będzie przygotowywanie tras w okresie zimowym zarówno pod kątem stylu klasycznego, jak i dowolnego.
 Przypomnieć warto, że trasy do narciarstwa biegowego w Wilkowicach powstały w następstwie projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, który zostało uznany za projekt kluczowy dla województwa śląskiego i realizowany był w ramach Priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura turystyczna/podmioty publiczne”. Projekt zrealizowany przez Gminę Wilkowice i Gminę Czernichów związany był z tworzeniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, stanowiącej konkurencyjny regionalny produkt wzbogacający ofertę aktywnego spędzania czasu.
 Bezpośrednim efektem zadania było powstanie trasy do narciarstwa biegowego o łącznej długości 3,75 km, która uzyskała homologacje PZN i FIS na dystansach o długości 3,75 km, 3,3 km, 2,5 km oraz sprinterskim 1,0 km. Daje to możliwość organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej. Trasa zlokalizowana jest w pobliżu schroniska PTTK na Magurce Wilkowickiej na polanach oraz wzdłuż istniejących dróg prowadzących grzbietem pasma górskiego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów „Natura 2000”.
 Co warte podkreślenia, w 2012 r. w ramach V edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Turystyka aktywna”, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, inwestycja „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” zdobyła I miejsce na 72 zadania zgłoszone w tej kategorii.